fbpx

AFK

AFK

AFK er en anonym gatekunstner basert i Bergen, Norge.

Han er  spesielt kjent for sine politiske og samfunnskritiske verk og kunsten hans begynte først å bli synlig i bybildet i Bergen i år 2013. I tillegg til å være svært aktiv i Bergen og Norge har AFK også vært aktiv i land som Italia, Spania, Storbritannia, Frankrike og Australia. Kunstverkene blir beskrevet som teknisk gode og han er kjent for sin produktivitet og artistiske kreativitet. AFK er en del av et større gatekunstmiljø i Bergen, og har blant annet stilt ut kunsten sin på Galleriet BART.

Navnet AFK var opprinnelig en referanse til internettsjargong-forkortelsen for «borte fra tastaturet» («away from keyboard»), men ble senere endret til å være initialene til pseudonymet «Alex F. Knudsen».

2018 var året der AFK gikk fra å være kjent for de fleste med interesse for visuell kunst til å bli et navn hele Norge kjenner til. Verket “Making a martyr – distraction by polarization” som avbildet en korsfestet og avkledd Sylvi Listhaug på korset ble omtalt av en samlet norsk presse og skapte mye debatt i mediene.

«Making a martyr – distraction by polarization» (2018) «Mens vi krangler med hverandre, mister vi av syne de hendelsene som førte oss hit. Hvor hadde vi vært om vi hadde diskutert årsakene til tvungen migrasjon fremfor å umenneskeliggjøre migrantene for å lette vår egen samvittighet? Hat kan ikke bekjempes med hat.»                                                                                                                                   AFK

To dager etter det ble satt opp på natten til onsdag 4. april, ble verket overmalt av ukjente taggere. Natt til torsdag 5. april ble verket fjernet, og fredag 6. april ble det kjent at et studentkollektiv hadde tatt ned maleriet og rengjort det. Studentene solgte så bildet for nærmere 300 000 hvor det deretter endte opp hos Tore Gudmestad, far til den avdøde journalisten Thea Steen som gikk bort i 2016. Han valgte å auksjonere bort verket til inntekt for Kreftforeningen hvor budrundene endte på hele 500 000 norske kroner.

Utstillingen “We are Millions” i 2019 som er en internasjonal aksjon til støtte for Julian Assange og global pressefrihet og der flere av AFKs verker har vært sentrale, har også fått mye oppmerksomhet. Spesielt mye oppmerksomhet fikk avgjørelsen om å fjerne utstillingen fra Media City Bergen etter enkelte klager fra personer som var uenige i budskapet den frontet. Etter at det ble påpekt at ytringsfriheten burde stå spesielt sterkt i bygningen som huser Norges største medieklynge, måtte huseier krype til korset og sette opp utstillingen igjen.

AFK - Kunstverk til salgs

AFK - Kunstverk i gatekunstkartet