fbpx

RC

RC

RC er forkortelsen som Rodrigo Cortez bruker som sitt kunstneralibi i street-art verdenen. I likhet med flere andre av våre fremste lokale gatekunstnere kommer han opprinnelig fra Chile, men kom til Norge allerede tidlig på 80-tallet.  Han har kunstutdanning fra først Kunstskolen i Kabelvåg og deretter dro han til England og Northbrook Met College og studier i male-/tegnekunsten. Turen gikk så over dammen til The Big Apple og tegnestudier ved New York Academy. Har hatt soloutstillinger og er en veldig aktiv kunstner i Bergens gatekunstmiljø.

Var medlem av kunstnerkollektivet Bart og har vært deltagende i mange prosjekter og eventer til glede for alle som er glad i kunst. Rodrigo har et ekstra rom i hjertet sitt for dem som har litt ekstra utfordringer med å fungere innom rammene av et hektisk samfunns- og arbeidsliv. Den respekten og forståelsen han gjennom sitt arbeid med mennesker med utviklingshemninger har ervervet seg kommer ofte til uttrykk i kunsten hans.

RC har spilt en sentral rolle i flere av de største gatekunstprosjektene helt frem til dags dato og har det siste året blant annet vært med på Skur 14 prosjektet og «Know yourself» ved Bergen Rådhus.

Det er viktig for han å forankre verkene i nærmiljøet hvor de oppstår og befinner seg, med grundig bakgrunnsarbeid. Intervjuer, skisser og portretter av lokale personer gir den sosiale dimensjonen RC er ute etter. Gatekunstprosjektene hans handler om å belyse forhold i samfunnet. De handler om å skape positive ringvirkninger, ved å utsmykke slitt arkitektur eller berike forsømte fellesareal.
RC